kvinnor spelberoende

Den kvinnliga delen av populationen som utvecklat spelmissbruk är högre än någonsin

Aldrig tidigare har den kvinnliga population varit lika överrepresenterad som idag när det kommer till problem vilka härleds till spelberoende. Faktum är att enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten så har det skett en fördubbling av kvinnliga spelmissbrukare under den senaste decenniet.

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att uppemot 400 000 svenska spelare anses löpa risk för att utveckla allvarliga spelproblem vilka i sin tur återfinns inom en åldersspannet från 16-87 år.

Dock så återges den största ökningen hos den kvinnliga delen av spelare där man den alarmerande siffror i form av 64% redan fått regeringen att vidta åtgärder som ett led i att försöka stävja det hela!

Som en jämförelse så ska man komma ihåg att samma grupp bedömdes för endast några år sedan löpa betydligt mindre risk att utveckla allvarliga spelproblem under en likvärdig mätning som för övrigt ägde rum under 2015.

Ulla Romild, som i skrivande stund innehar rollen som utredningsansvarig hos Folkhälsomyndigheten menar på att anledningen till att den kvinnliga populationen återfinns överrepresenterad bland spelmissbrukare härleds till det faktum att spelbolagen aggressivt marknadsför sig mot denna grupp.

En annan aspekt som hon anser bidragit till att den kvinnliga delen utvecklat spelproblem är den vida förekomsten av portabla enheter vilka gjort det möjligt att spela på online casinon – oavsett var man råkar befinna sig för närvarande – förutsatt att man har en aktiv uppkoppling vill säga.

Införande av den svenska spellicensen har som mål att bromsa in det hela

I och med införande av den svenska spellicensen som för övrigt ägde rum under den 1:a januari 2019 så blev spelbolagen tvungna att anpassa sig till en ny verkligen där man inte längre hade fria händer att göra som man vill. 

Istället så blev man tvungna att marknadsföra sig till de svenska spelarna på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som man heller ej fick erbjuda hutlösa bonusar som en form av incitament till att locka över spelare till just deras plattform.

Men enligt den sittande socialförsäkringsministern i form av Ardalan Shekarabi så räcker inte den rådande spellagen när det kommer till att få bukt med de problem som uppstått utan menar på att det hela måste stramas om ytterligare!

Framförallt så trycker han på det faktum att den marknadsföring som tillämpas fortfarande bedöms ligga utanför ramarna för vad som anses var acceptabelt, något som han menar måste utredas omgående för att stävja den ökade förekomsten av spelmissbrukare bland kvinnor!

Slutsats

Huruvida de föreslagna regleringarna kommer bidra till att stävja den alarmerande ökningen av spelare vilka framförallt återfinns hos den kvinnliga populationen är något som återstår att utvärdera i ett senare skede.

Dock så måste man komma ihåg det faktum att det idag fortfarande är möjligt att i form av svensk spelare registrera sig hos utländska spelbolag – vilka i sin tur ej behöver förhålla sig till den svenska spellagen.

Huruvida man ska begränsa åtkomsten till de utländska spelbolagen är dock något som faller utanför diskussionen för denna artikel. Ett är dock säkert – nämligen att vi ännu inte fått slut på denna utdragna epilog!