Integritetspolicy för Spela Utan Spelpaus

Välkommen till vår Integritetspolicy. Ditt skydd och din datasäkerhet är mycket viktigt för oss på Spela Utan Spelpaus. Vi strävar efter att skydda din integritet och din personliga information. Denna policy förklarar vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den, vem vi kan dela den med och vilka val du har om vår användning av din information.

Insamling av personuppgifter: Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder vår webbplats, till exempel när du kontaktar oss via e-post eller andra former. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, din e-postadress och andra uppgifter som du väljer att tillhandahålla oss.

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att ge dig den information och de tjänster du begär, att svara på dina frågor, att förbättra vår webbplats, eller att kommunicera med dig om andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Delning av personuppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i den mån det krävs för att utföra de tjänster du begär eller med ditt uttryckliga samtycke.

Säkerhet: Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, olämplig användning, avslöjande, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Cookies: Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Du kan välja att begränsa eller blockera cookies i din webbläsares inställningar.

Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära en begränsning av vår behandling.

Ändringar i denna Integritetspolicy: Vi kan ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna policy för att se eventuella ändringar.

Om du har några frågor eller funderingar om vår Integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Vi värdesätter ditt förtroende och strävar efter att vara transparenta och rättvisa i vår behandling av din personliga information.