Den svenska spellagen

Den svenska spellicensen medförde en ny verklighet för alla de spelbolag vilka önskade operera på den svenska spelmarknaden. Plötsligt så blev dessa aktörer tvungna att rätta sig efter en stor mängd lagar och bestämmelser om de önskade få fortsätta med sin verksamhet inom rikets gränser – vill säga.

Som ett led i att bredda din förståelse gällande ämnet i fråga så kommer vi härnäst att redogöra för de mest intressanta lagar och regleringar som den svenska spellicensen kommit att medföra för alla de online casinon vilka har som mål att verka inom Sverige.

Till att börja med så måste alla de spel som erbjuds via svenska online casinon ha en hög säkerhet och härstamma från godkända och auktoritära utvecklare, samtidigt som de får ej erbjudas till individer yngre än 18 år.

Vidare så får endast en bonus för varje ny spelare erbjudas i samband med registreringsprocessen, där den specifika bonusformen kan endast uppgå till den fördefinierade belopp som bestämts på förhand.

Spelbolaget i fråga måste även ha tjänsten Spelpaus integrerat i sin plattform och arbeta aktivt med att motverka risken för spelberoende hos de spelare vilka man bedömer löper risk för att utveckla ett sådant.

Spellicensen kan utfärdas till alla de föreningar vilka man för närvarande bedömer uppfyller de allmännyttiga ändamålen som återges inklusive alla de spelbolag vilka tillhandahåller olika typer av casinospel.

Vadhållning får ej (i några som helst former) erbjudas i samband med evenemang vilka anses i allmänhet vara ytterst olämpliga. En aktör få endast erbjuda utvalda former av casinospel under godkända evenemang.

En aktör kan beviljas spel på ett internationellt område förutsatt att man bedöms uppfylla de villkor som återges. Alla spelbolag måste föra ett register gällande de spelare vilka för närvarande återfinns hos plattformen ifråga.

Varje svenskt casino får endast använda sig av BankID som ett led i att identifiera och registrera spelarna på deras plattform. En spelare ska kunna med enkelhet få möjligheten att ta del av sin spelhistorik där insättningar, begäran och uttag och andra aktiviteter återfinns.

Ovanstående utgör dock ett urval av de olika lagar och regleringar som ett svenskt spelbolag måste rätta sig efter när man beviljas den svenska spellicensen – där minsta lilla överträdelse kan komma att leda till att man blir av med licensen i fråga.

Ljuset i tunneln återges i form av att man vid spel hos utländska spelbolag slipper alla de regler och lagar som återges ovan. Förutom det så kommer man undan med att även behöva förhålla sig till specifika insättningsgränser, tresekundersregeln, etc.

Om man ska avrunda det hela så bör man välja svenska spelbolag om man värnar om de lagar och regleringar som återges i den svenska spellicens. Vill man å andra sidan spela på det sättet som man anser det var a befogat så ska man välja utländska spelbolag alla dagar i veckan!